Pedigree of Bijo Del Yucatan Br

Bijo Del Yucatan Br

Mantenhomare Go Miyagi Kozaki Kensha

Mikunihomare Go Nagata Kensha

Kokushi (Kunitukasa) Go Kurashiki Wakamatsusou
Hana Go Korian

Benihana Go Miyagi Watanabe Kensha
Mine No Hikari Go Niigata Daiichi Kensha

Kokuhoume Go Kyuuberu

Ichimei Del Yucatan BR

Hakufumy No Fukoo Go

Mieho Go Shun'You Kensha

Hakufumy No Saien Go

Ichiraku Go Shirai Kensha
Tougokumaru Go Shirai

LaLa (RaRa) Go Musashi Aiwa
This pedigree was generated by