Pedigree of Ryomaru Del Yucatàn BR
Ryomaru Del Yucatàn BRRyouta Go ShiraiKenta Go Isehara FutamiBandou Tarou Go Saginuma Kensha
Yukino Go Isehara Futami
Kana Go Kokura ShimauchiHokuto Go Kisarazu Shirai Kensha
Yui Go Kagawa Tanisou
Akayuu Del Yucatan BRHakufumy No Fukoo GoMieho Go Shun'You Kensha
Hakufumy No Saien Go
Chikyuu Del Yucatan BRKone Del Yucatàn BR
Tsumi Go De Yamada
This pedigree was generated by