Pedigree of A'Ojin Oh No Yashiro
A'Ojin Oh No YashiroN'Raijin Go TokimitsuGenji De La Vallee Des SamouraisTouyuu Go Kyushu Uedasou
Emiko Go Shirai
Haruka No Hime Go Shun'You KenshaUnshou Go Shun'You Kensha
Kiyomi Go Dell'Antico Oriente
Keishuu Go HakufumyTarou Go Hanyuu SaijouMiyakonishiki Go Daikantou
Shuuka (Hideka) Go Daikantou
Hakufumy No Shojo GoMieho Go Shun'You Kensha
Hakufumy No Bara Go
This pedigree was generated by