Pedigree of Akai Nel Cani Bianchi
Akai Nel Cani Bianchi

Hatsu Go De Yamada

Chanoyu Go No Shatsuko

Kyuumei Maru Go Miss Otafukusou

Isojinchaky Go No Shatsuko

Bizen Fuji Of Koji Kirei
Rakujitsu-Go No Shatsuko
Nadare-Go No Shatsuko
Kinsei Kiai De Nossa Fazenda
This pedigree was generated by