Pedigree of Jikino Kensha No Shoji Ko Go
Jikino Kensha No Shoji Ko GoViribus Unitis Mido InouvaFubuki Go Takasaki YamaguchiKumohubuki Go Noshiro Koujusou
Natsu Go Takasaki Yamaguchi
Viribus Unitis YuaTamagumo Go Mogami Igarashi
Viribus Unitis Minerva Binchi
Jikino Kensha No Seitei MaeGo Harukos Akihito YukiYukiguni No Yukibare Go
Go Seiki Haruko Happoubijin
Vuorenvarman MakeakuinmarenkiChijo De Kiboo Ken
Uzuki Z Bambusoveho Haje
This pedigree was generated by