Pedigree of A'Sakura Yuudai Kensha

A'Sakura Yuudai Kensha

Taisho Go Tashiro Futagosou

Daiou Go Aomori Mikamisou
Matsu Yu Go Shirai

Hazuki Go Shirai
Hana Go Tashiro Futagosou

Hokushou Go Hanawa Kisaragi
Hakubai Go Subarusou

Sakurahime Go Housenkaku

Hokuyuu Go Housenkaku
Taikou Go Maimu
Airi Go Housenkaku
Hisahime Go HousenkakuTouhokuichi Go Aomori Mikamisou
Takehime Go Hinai Mitakesou
This pedigree was generated by