Pedigree of Dida Kensha Mazokan Go Kamiken

Dida Kensha Mazokan Go Kamiken

Asahi Go Z Jasne

Banshuumaru Go Shun'You Kensha

Kaishi Go Shichimen Kensha

Seiya Go Shun'You Kensha

D'Sakura Go Of Kamino Ken

Kotarou Go Musashi Aiwa

Kaori Go Musashi Aiwa

A'Nana Hoshi

Aiko Kensha No Hiroshi Go

Rooster

Aiko Kensha No Mayumi Go

Aiko Kensha No Kamiko Go

Birin Go Musashi Aiwa

Sanae Go Shun'You Kensha
This pedigree was generated by