Pedigree of Dida Kensha Musashi Go Kamiken
Dida Kensha Musashi Go KamikenAsahi Go Z JasneBanshuumaru Go Shun'You KenshaKaishi Go Shichimen Kensha
Seiya Go Shun'You Kensha
D'Sakura Go Of Kamino KenKotarou Go Musashi Aiwa
Kaori Go Musashi Aiwa
A'Nana HoshiAiko Kensha No Hiroshi GoRooster
Aiko Kensha No Mayumi Go
Aiko Kensha No Kamiko GoBirin Go Musashi Aiwa
Sanae Go Shun'You Kensha
This pedigree was generated by