Pedigree of B'Tsukiyo De Katsuhiro Kensha
B'Tsukiyo De Katsuhiro KenshaTogan De Katsuhiro Kensha

Nodaiko De Mori D'Haro Kawa

Shinnoo Go Biwako Takabatake

Kyotome Go Niigata Nakajo Kimura
Okinawa Of Shinsen En

Naoya De Mori D'haro Kawa
Mikiko Of Shinsen En
V'Wakame De Katsuhiro Kensha

Kasuga Go Shirai
Kusumaru Go Shirai
Fuuwa Go Shirai
Okinawa Of Shinsen En

Naoya De Mori D'haro Kawa
Mikiko Of Shinsen En
This pedigree was generated by