Pedigree of Izumi Gai Harumi

Izumi Gai Harumi

Taizan Go Akita Shibata
Taiga Go Akita SuzukiAkihomare Go Taishidou

Oukahime Taishidou
Aoi Go Akita ShibataTouumaru Go Nihonkai Kumagaya
Sakura Go Kosendou

Izumi Gai Dzhina

Kankuhomare Go Senshuu Takashihamasou
Ryuugoku Go Matsusaka Yamanaka
Sora Go Senshuu Takashihamasou

Karen Go Aso Inoue

Shoei Go Aso Inoue

Mika Go Aso Inoue
This pedigree was generated by