Pedigree of Ki Chi Go Shun'You Kensha

Ki Chi Go Shun'You Kensha

Tai Gen Maru Go Shun'You Kensha

Taikou Go Shun'You Kensha

Eitetsu Go Awa Matsushigesou

Ami Go Shun'You Kensha

Sumi Yoko Go Shun You Kensha

Megapolis Style Ichirou

Shinka Go Aso Inoue

Maihime Go Shun'You Kensha

Shinzan Go Kanzakiya Kensha

Takamasa Go Mikawa Yamamotosou

Seiko Go Kanzakiya Kensha

Fujihime Go Higo Izawa

Fujiou Go Minatomaru
Metorahime Go Higo Izawa
This pedigree was generated by