Pedigree of Shiro
Shiro

Saionara Sun Yocho
Barbavari AzraDansy Of Ege Bodensee
Matai Narita Kiku
Rising Sun Kemuri

Oshitsumaru Go No Shatsuko

Sakusaku Go No Shatsuko

Iahabuki

Daitan

Yuuki
Yamabuki-Go No Shatsuko
InakaCsepely Őre Hugo
Tahari
This pedigree was generated by