Pedigree of Yuuki Go Kyushu Ishida

Yuuki Go Kyushu Ishida

Masamune Go Kyushu Ishida

Fuuetsu Go Shirai

Kouki Go Shirai
Tamahime Go Shirai

Yuuki Go Senshuu Takashihamasou

Yoshifuru (Yoshihuru) Go Senshuu Takashihamasou
Rinka Go Senshuu Takashihamasou

Orihime Go Kyushu Ishida

Kanhasshuu Go Kisarazu Nomura

Tarou Go Hanyuu Saijou

Hisa Go Kisarazu Nomura

Yuuki Go Senshuu Takashihamasou

Yoshifuru (Yoshihuru) Go Senshuu Takashihamasou
Rinka Go Senshuu Takashihamasou
This pedigree was generated by