Pedigree of A'Suki
A'SukiAkiAsahi Go Z JasneBanshuumaru Go Shun'You Kensha
D'Sakura Go Of Kamino Ken
Dida Kensha KeokoTakahiro Mori
Aisha
HanakoA'Kan Go SugayFujiyori De La Valle Des Samourais
Hamachi De La Vallee Des Samourais
HigashiD'Koutaro De Dan Jourdain
Akiko
This pedigree was generated by