Pedigree of Bandou Taru Chikyu Kara No Risu
Bandou Taru Chikyu Kara No Risu

Seiryuu Go Ryuuhou Yamagami

Seiran Go Nakasendou
Ranbou Go Touritsou
Oukahime Go Komagata Fujiyama

Shunrei Go Babasou

Yuuzen Go Mangetsusou
Toshihime Go Babasou

Chikarisu Go Kiyama

Waraku Go Takadasou

Kakuryuu Go Takadasou
Kouka Go Tetsuyukisou

Aisha Go Takao Kensha
Jinryuh Go Ohshima
Aki Hime Go Takao Kensha
This pedigree was generated by