Pedigree of Kuma Inu E Kaya Go

Kuma Inu E Kaya Go

A Re Go Sugay

Fujiyori De La Valle Des Samourais

Kotarou Go Musashi Aiwa

Emiko Go Shirai

Amaterasu Inu Yoko Zuna Raku

Miryokunihonno Sinzyu Tooyoogakusia Go

Fuka Hitomi Go

Manami

D'Koutaro De Dan Jourdain

B'Tenzan Go Of Kamino Ken

U'Itoshi De Dan' Jourdain

Lili

Sugay Nicky Necky

Akiko
This pedigree was generated by