Pedigree of Tsoyu L'Aizen Go
Tsoyu L'Aizen GoTsoyu Baku Go KyoshiKaidou Go ShiraiHakuhou Go Musashi Aiwa
Chiyo Go Musashi Aiwa
Kita Go Dell'Antico OrienteBandou Tarou Go Saginuma Kensha
Kumi
Tsoyu AmayaBirin Go Musashi AiwaBandou Tarou Go Saginuma Kensha
Awa Aihime Go Musashi Aiwa
Unsyuhime Shun'You KenshaUnshou Go Kanzakiya Kensha
Seiya Go Shun'You Kensha
This pedigree was generated by