Pedigree of Nami Go Kawaakari Kensha

Nami Go Kawaakari Kensha

Ryujin No Hokuto Fukushu No Kensha

Fukushu Hokuto Go

Yaoki Go Shirai

Kokai Go Dell'Antico Oriente

M'Kumiai No Hime Tokimitsu

Genji De La Vallee Des Samourais

Emiko Go Shun'You Kensha

Zuigansakura No Kobura Fukushu No Kensha

Sagenta Go Shirai
Hayatemaru Go Ooshiro
Yumemeguri Go Shirai

Hakufumy No Guinga Hime Go

Zuigansakura Go Noshiro Fujita

Hakufumy No Naomi Go
This pedigree was generated by