Pedigree of A Hiro
A HiroBaku HiroAiko Sachi GoBirin Go Musashi Aiwa
Aiko No Aki Kasumi Go
Akai Bouto Hi ArisaGold Stella Bashiro
Sake No Uchi Enji
Kazumi Ina
This pedigree was generated by Akita Inu Pedigree