Pedigree of A Hiro
A HiroBaku HiroAiko Sachi GoBirin Go Musashi Aiwa
Aiko No Aki Kasumi Go
Akai Bouto Hi ArisaGold Stella Bashiro
Sake No Uchi Enji
Kazumi Ina
This pedigree was generated by