Pedigree of A Samurai Of Đại Việt

A Samurai Of Đại Việt

Max Of Gamgok Seagye Myeonggyeon
JanghoSuhong Of Jeomchon Younghwasa
Yumi Of Deapung Aekyun Nongjang
Gu RicaYoda Of Napaksaaekkyunjeongbo
Seu Bori Of Tiane Jip

Seiko Go Miyagi Kozaki Kensha

Seihou Go Miyagi Fujiwara
Ryouun Go Mamurokawa Suzumoto
Fujimine Go Iinogawa Itou Kensha

Rei Go Hokuryuusou
Hanamichi Go Rinshouen
Kiriko Go Miyagi Kozaki Kensha
This pedigree was generated by