Pedigree of L'Naomi
L'NaomiYa'KatashiLavr De Dis YursKajitsu No Houtaku Go
Koikumi Go Shun'You Kensha
Akatsuki Shisan JapanElmonte's Dzheday
Aiken Sagarime Zh'DainaruIzumi Gai AraiTanoshimi Go Dogutti
Ban Ten Sama
Izumi Gai NaokiLo Kai Shek Toshogu
Zelida Ne Naki
This pedigree was generated by