Pedigree of Aka Kaiya Hikaru Of Mogéki

Aka Kaiya Hikaru Of Mogéki

Antai Tochishiro Ken

Masahiro Ken Go Namitori

Ginji Go Shirai

Hoshi Go Namitori

I'Nozomi De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Bisei Go Tamba Oomae

Noshiro Miya Go

Taiyoku Go Shun'You Kensha

Kunisu Go Senshuu Takashihamasou

Tetsuhime Go Shun'you Kensha

Noshiro Sweet Temptation

Kaidou Go Shirai

Tycon The Temptress
This pedigree was generated by