Pedigree of Delta Migoto Inu

Delta Migoto Inu

Ryouju Go Shirai

Sagenta Go Shirai
Hayatemaru Go Ooshiro
Yumemeguri Go Shirai

Beni Aoi Go Shirai

Ginji Go Shirai
Shion Go Musashi Aiwa

Iru Go Namitori

Kuma

Mugen Go Awa Kuroiwasou
Akiko Delle Bianche Vallate

Keiko Delle Bianche Vallate

Tenka Go Shirai

Michiko Delle Bianche Vallate
This pedigree was generated by