Pedigree of A'Shiro Go Kita No Takara Kensha

A'Shiro Go Kita No Takara Kensha

Chitoku Von Kobushi Ken (Kisho)

Mugen Go Awa Kuroiwasou
Nankaijou Go Tateyama Matsunaga

Kaoru Go Okufujisou

Seiryoume Go Iinogawa Itou Kensha

Douryuu Go Miyagi Yuugasou
Sachitorahime Go Miyagi Toyosato

Takara Of Kishi Ken

Akashio Go Koisakura Kensha

Birin Go Musashi Aiwa

Koisakura Go Yahata Kensha
Pikaichi Of Kishi Ken

Azumamaro Go Di Casa Saporito
Yorokobi Halne Wzg├▓rze
This pedigree was generated by