Pedigree of C'Akiko Go Akagi Soul Storm Akita Kennel
C'Akiko Go Akagi Soul Storm Akita KennelAiko Sachi GoBirin Go Musashi AiwaBandou Tarou Go Saginuma Kensha
Awa Aihime Go Musashi Aiwa
Aiko No Aki Kasumi GoUnshou Go Kanzakiya Kensha
Chiyomi Go De Yamada
Chiyo Go HoruniteD'Goro Go Of Kamino KenKenshin Go Kouyazan Miyauchisou
B'Tenka Go Of Kamino Ken
Maiko TomimopaAchiko Go Akita Inu Of Cacic
Kajitsu No Ukiyoe Go
This pedigree was generated by