Pedigree of A'Tochi Go Meihemu No Hausu

A'Tochi Go Meihemu No Hausu

M'Nobuo Go Akogareno

Seiwamaru Go Miyagi Kozaki Kensha

Tora No Seiwamaru Go Ishinoda

Oushunuka Go Miyagi Kozaki Kensha

Mai Go Sugisawa Kensha

Tembou Go Sugisawa Kensha
Kogiku Go Shimadasou

Naomi Meihemu No Hausu

Oto Ko Kara Kaiso

Kyoso Na Go Hi Ga Noboru

Mikomi Go Hi Ga Noboru

Ciho Ko Kara Kaiso
Tentei No Hi Ga Noboru

Nesshin Na Hi Ga Noboru
This pedigree was generated by