Pedigree of Meihemu No Hausu A'Tochi Go
Meihemu No Hausu A'Tochi GoM'Nobuo Go AkogarenoSeiwamaru Go Miyagi Kozaki KenshaTora No Seiwamaru Go Ishinoda
Oushunuka Go Miyagi Kozaki Kensha
Mai Go Sugisawa KenshaTembou Go Sugisawa Kensha
Kogiku Go Shimadasou
NaomiOto Ko Kara KaisoKyoso Na Go Hi Ga Noboru
Mikomi Go Hi Ga Noboru
Ciho Ko Kara KaisoTentei No Hi Ga Noboru
Nesshin Na Hi Ga Noboru
This pedigree was generated by