Pedigree of Shinatoinu Victory Keiko

Shinatoinu Victory Keiko

Ugenta Go Shirai
Hayatemaru Go Ooshiro

Yuushou Go Musashi Aiwa

Miki Go Isehara Futami
Yumemeguri Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Hanamidori Go Shirai

Hanakammuri Go Shirai

Tempou Go Shirai
Tougokumaru Go Shirai

LaLa (RaRa) Go Musashi Aiwa
Chitose Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa

Rurika Go Shirai
This pedigree was generated by