Pedigree of Kisaki Go Shoufuusha
Kisaki Go Shoufuusha

Ikkoku Go Shirai

Ginji Go Shirai

Awa Unjou Go Kisarazu Nomura

Sara Go Shirai
Shion Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai
Saki Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai
Azusa Go Shirai

Matsukaze Go Musashi Aiwa
Mimi Go Musashi Aiwa
This pedigree was generated by