Pedigree of Togarashi Akina Go Ichi
Togarashi Akina Go IchiMizo Gawa Go AyoshiV'Gen Go Of Kamino KenKasuga Go Shirai
Yui Go Shirai
Kashiwa No Ki Bojima No Tora GoKaiyou Go Shun'You Kensha
Kashiwa No Ki Akashi Hime
Hoshi Of Independent Inu'sKaiyou Go Shun'You KenshaBirin Go Musashi Aiwa
Koisakura Go Yahata Kensha
Ichiban Ni Shiroi Of Lucky TamiWaraku Go Takadasou
Eiga Of Lucky Tami
This pedigree was generated by