Pedigree of Togarashi Yoshi Go Ichi

Togarashi Yoshi Go Ichi

Mizo Gawa Go Ayoshi

V'Gen Go Of Kamino Ken

Kasuga Go Shirai

Yui Go Shirai

Kashiwa No Ki Bojima No Tora Go

Kaiyou Go Shun'You Kensha

Kashiwa No Ki Akashi Hime

Hoshi Of Independent Inu's

Kaiyou Go Shun'You Kensha

Birin Go Musashi Aiwa

Koisakura Go Yahata Kensha

Ichiban Ni Shiroi Of Lucky Tami

Waraku Go Takadasou

Eiga Of Lucky Tami
This pedigree was generated by