Pedigree of Amber Yule Kiku

Amber Yule Kiku

Nobukazu Go Sveika

Yuushou Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai

Takeshi Go Sveika

Kasuga Go Shirai

Buschido Biezynaki

Densetsu Yuleyogi

Megapolis Style Yogi Tarou

Birin Go Musashi Aiwa

Futaba Go Shirai

Yule Roal

B'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès

Daichi Go Omono Gawa
This pedigree was generated by