Pedigree of Ryouma Go Akagi Miryuu Sou
Ryouma Go Akagi Miryuu SouZuishou Go Mino Kokei SouGen No Arashi Go Genkai OtasouKayami (Kouzan) Go Aso Inoue
Kiyohime Go Kyuushuu Morishita
Miyako Hime Go Noshiro KoujusouRammaru Go Subarusou
Kahone (Hanapon) Go Hanawa Kisaragi
Shirokumame Go Akagi Miryuu SouHiyoshimaru Go SatouJou Go Okamasa Kensha
Korin Go Satou
Momoka Go Akagi Miyuu SouRikimaru Go Hanawa Kisaragi
Shuuhou Go
This pedigree was generated by