Pedigree of Kimi Go Samurai Yashiki

Kimi Go Samurai Yashiki

Bakudan Go Shun'You Kensha

Hidemaru Go Shun'You Kensha

Hidemaru Go Houjuen

Katsurahime Go Katsurasou Oosawa

Juri Go Aso Inoue

Shoei Go Aso Inoue
Shizuka Go Saga Morishitasou

Saya Go Shun'You Kensha

Eitetsu Go Awa Matsushigesou

Daiju Go Okayama Nishi Oota
Yayoi Go Korian

Emiko Go Shun'You Kensha

Meihou Go Touseien

Juri Go Aso Inoue
This pedigree was generated by