Pedigree of Arpad Senshi
Arpad SenshiAsukoLabradori Macko BushiRising Sun Shiroi
Okajima Rinsai Aisha
Hasaki Team DairinD'Koutaro De Dan Jourdain
Hasaki Team Miyako
AkambaHasaki Team AkebonoAmari Kirei Arashi
Ki Li Nikita
AzraAkiniro
Rita
This pedigree was generated by