Pedigree of Ayame Go Gumma Araki
Ayame Go Gumma ArakiKita No Matsukaze Go Choufu Taniguchi KenshaMatsukaze Go Musashi AiwaKitanojou Go Saginuma Kensha
Awa Aihime Go Musashi Aiwa
Yumesakihime Go Zenhosha
Mei Go Okuyama KenshaHiyoshimaru Go SatouJou Go Okamasa Kensha
Korin Go Satou
Norika Go Noshiro Koujusou
This pedigree was generated by