Pedigree of Riki Go Minatomaru
Riki Go Minatomaru

Dairyuu Go Minatomaru

Daiyuu Go Misaki Ootanisou
Kura Go Kyouseisou

Yuki No Hana Go Tamura Kumada Kensha

Tsubomi Go Minatomaru

Touryuu Go Minatomaru

Kurumi Go Motodatesou

Hana Go Ryuukaen

Touryuu Go Minatomaru

Fukusukekou Go Kagaya
Yuuzuki Shimotsuke Yakushijisou

Fujihime Go Minatomaru

Fujiou Go Minatomaru
Kazu Go Hanawa Kisaragi
This pedigree was generated by