Pedigree of B'Kakudo De Dan Jourdain
B'Kakudo De Dan Jourdain

O'Kaminari D'Obakosow

Umon Go Yonaiyamasou For Tycon
Tosho Go Nagano Miyatani
Tomome Go Sayurisou

Dewazakura Go Izu Nagatomo
Kenkoku Go Inawashirosou
Shoku Go Shimoda Tomoyasu
V'Naoko De Dan Jourdain

P'Dokane Of Dan' Jourdain

Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

Nami Of Ukiyo-en
M'Yoshiko Dit Namy Of Dawson CityI Togenuki Of Odateryuh
Inari Kiboo No Hinode
This pedigree was generated by