Pedigree of Jikino Kensha No Amenominakanushi

Jikino Kensha No Amenominakanushi

Tougyoku Go Yukihoro
Daizan Go Kumamoto Kishi

Daiyuu Go Noheji

Hanashigure Go Minatomaru
Yuki Go Kyusyu Yasunaga

Daiyuu Go Noheji
Toramai (Komai) Go Aso Inoue

Pandayan Axuki

Hiro Go Di Casa Saporito

Kenshin Go Kouyazan Miyauchisou

Hotaru Go Kouyasan Miyauchisou

Tartagal's Joketsu Go

Fujiyama Go Fujitaen

Tsunami No Go Royal Nippon Akitos
This pedigree was generated by