Pedigree of A Keiko Seishun No Izumi
A Keiko Seishun No IzumiHasaki Team MikadoHasaki Team FukoShichi Nicky Necky
Hasaki Team Scalli
Ki Li NikitaSugay Nicky Necky
Ki Li Jina
Amine Of ShogunAmaterasu Inu Yoko Zuna HashireImari No Tochimaru
Fuka Hitomi Go
AzraAmur
Tea
This pedigree was generated by