Pedigree of Akio Go Airisu Hana

Akio Go Airisu Hana

Rooster

Kiro

Musashiryu Go Shirai
Raisoku Go No Shatsuko
Aruko

Kiro

Aruko Delle Bianche Vallate

Aiko No Aki Kasumi Go

Unshou Go Kanzakiya Kensha

Unshuu Go Sakai Naoya

Setsugekka Go Shikoku Mori

Chiyomi Go De Yamada

Gensui Go Musashi Aiwa

Sayuri Go De Yamada
This pedigree was generated by