Pedigree of N'Torakumo Go Of Ramsraspel Kensha

N'Torakumo Go Of Ramsraspel Kensha

Ryuuichi Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Azusa Go Shirai

Miho Go Shirai

Awa Unjou Go Kisarazu Nomura

LaLa (RaRa) Go Musashi Aiwa

J'Toranosei Go Of RamsRaspel Kensha

Torachiyo Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Tamayuu Go Aomori Mikamisou

Hana Go Shirai
Tougokumaru Go Shirai

LaLa (RaRa) Go Musashi Aiwa
This pedigree was generated by