Pedigree of N'Torakumo Go Of Ramsraspel Kensha
N'Torakumo Go Of Ramsraspel KenshaRyuuichi Go ShiraiUkyou Go ShiraiYuushou Go Musashi Aiwa
Azusa Go Shirai
Miho Go ShiraiAwa Unjou Go Kisarazu Nomura
LaLa (RaRa) Go Musashi Aiwa
J'Toranosei Go Of RamsRaspel KenshaTorachiyo Go ShiraiYuushou Go Musashi Aiwa
Tamayuu Go Aomori Mikamisou
Hana Go ShiraiTougokumaru Go Shirai
LaLa (RaRa) Go Musashi Aiwa
This pedigree was generated by