Pedigree of J'Anjyu Of Kamino Ken

J'Anjyu Of Kamino Ken

Taka Mine Go Shirai

Manjin Go Shirai

Ginji Go Shirai

Luka (Ruka) Go Shirai
Momokammuri Go Shirai

Matsukaze Go Musashi Aiwa
Momoka Go Musashi Aiwa

Meika Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai

Rurika Go Shirai

Kotarou Go Musashi Aiwa

Yukino Go Isehara Futami
This pedigree was generated by