Pedigree of Kokokunohime Go Noshiro Koujusou
Kokokunohime Go Noshiro KoujusouDaikokuhikari Go KayousouTaiyoukou Go Akita IijimasouFukusukekou Go Kagaya
Hakkouhime Go Akita Iijimasou
Tachiyohime Go Hamanasusou
Yuizuki Go KosendouFukusukekou Go KagayaKouki Go Kachouen
Aki Go Kagaya
Sakurako Go TakadasouDaikaku Go Aikensou
Baika Go Shirakabe Miki
This pedigree was generated by