Pedigree of Anju Go Shirai

Anju Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Kouki Go Shirai

Ukyou Go Shirai
Mayu (Nayu) Go Shirai
Tamahime Go Shirai

Matsukaze Go Musashi Aiwa
Momoka Go Musashi Aiwa
Katsura Go Shirai

Ginji Go Shirai

Awa Unjou Go Kisarazu Nomura

Sara Go Shirai
Shion Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai
This pedigree was generated by