Pedigree of Kuro
KuroBecarAmaterasu Inu Yoko Zuna HashireImari No Tochimaru
Fuka Hitomi Go
Ki Li JinaKi Li Kimamoto
Cora
Ki Li TadukaKi Li NakasumaSugay Nicky Necky
Ki Li Jina
Ki Li KaoriAkiniro
Ki Li Luna
This pedigree was generated by