Pedigree of Togan De Katsuhiro Kensha
Togan De Katsuhiro KenshaNodaiko De Mori D'Haro KawaShinnoo Go Biwako TakabatakeToun Go Taiwan Kisarazu
Ayahime Go Kobe Yamaji
Kyotome Go Niigata Nakajo KimuraToitsu Go Nakasendou
Aki Go Kisarazu Shirai Kensha
Okinawa Of Shinsen EnNaoya De Mori D'haro KawaShinnoo Go Biwako Takabatake
Kyotome Go Niigata Nakajo Kimura
Mikiko Of Shinsen EnDaikokuten Go Shichimen Kensha
I'Nikko D'Obakosow
This pedigree was generated by