Pedigree of Kenshin Go Shirai

Kenshin Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Kouki Go Shirai

Ukyou Go Shirai
Mayu (Nayu) Go Shirai
Tamahime Go Shirai

Matsukaze Go Musashi Aiwa
Momoka Go Musashi Aiwa

Rumi Go Shirai

Ginji Go Shirai

Awa Unjou Go Kisarazu Nomura

Sara Go Shirai

Luka (Ruka) Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Mugi Go Shirai
This pedigree was generated by