Pedigree of Shogun Team D'Seiko
Shogun Team D'SeikoGoukai Of Shinsen EnTozan Go Toukyou TakaryuuBandou Tarou Go Saginuma Kensha
Momoka Go Shirai
B'Tenka Go Of Kamino KenKasuga Go Shirai
Kaori Go Musashi Aiwa
Hasaki Team MasumiD'Koutaro De Dan JourdainB'Tenzan Go Of Kamino Ken
U'Itoshi De Dan' Jourdain
Hasaki Team MiyakoHasaki Team Fuko
Ki Li Nikita
This pedigree was generated by